Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiến G

15 tháng 11 2019 14:04

câu hỏi

tại Sao băng lại nổi Lên trên mặt nước


0

1


Bùi N

17 tháng 11 2019 17:17

vì khối lượng riêng của băng nhẹ hơn nước

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

phan tích vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến qua hai văn bản người con gái nam xương và truyện Kiều Làm giúp mik với

22

Lihat jawaban (1)