Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương P

19 tháng 7 2020 05:49

câu hỏi

tại sao 3/4 lại được gọi là ba phần tư


17

6


KaitoKid K

22 tháng 7 2020 09:15

Vì đọc lái lại nếu đọc 3 phần bốn nghe ko hợp nên dọc v dễ hơn ha mà Ag mà bn hãy là ng chồng nezuko nhé ~~

Lão G

23 tháng 7 2020 09:05

vì nếu đọc ba phần bốn là sai phải đọc là ba phần tư

Nguyễn V

26 tháng 7 2020 03:10

Um chào bạn Bạn có thể chỉ cho tớ bài phân số và bài nhân chia không bạn

Nguyễn V

26 tháng 7 2020 03:11

Bạn ơi

Nguyễn V

26 tháng 7 2020 03:11

Thao N

27 tháng 7 2020 00:07

Tại vì 3 là tử 4 là mẫu.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

56+ 35+100 +200

10

Lihat jawaban (42)