Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

09 tháng 12 2021 14:55

câu hỏi

tại sao 1 chiếc thuyền ⛵ lại được sóng biển đẩy được


13

2


Leosaki N

12 tháng 12 2021 08:38

Ví nó có cánh buồm

Phan T

13 tháng 12 2021 08:34

sóng biển đẩy không phải gió

UTE Đ

16 tháng 12 2021 01:33

vì nó đã vỡ tan tành nên được sóng biển đưa đẩy phải không

Phan T

16 tháng 12 2021 07:33

không

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 người đi bộ và xe máy xuất phát tại A đi cùng chiều vòng quay bờ hồ chu vi 5 km . Khi người đi bộ đu được 1 vòng thì gặp ng đi xe máy 5 lần . Lần cuối ở A . Giả sử sau mỗi lần đến A người đi xe máy nghit ở A 15 phút thì khi người đi bộ đi được 1 vòng gặp người xe máy 2 lần , lần cuối ở A khi người đi xe máy vừa đến A m tính vận tốc mỗi người

4

Lihat jawaban (1)

giúp mình vs cần gấp mọi người ơi

4

Được xác nhận