Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang B

22 tháng 3 2020 07:24

câu hỏi

Tại sa nói cuộc chiến tranh thế giới thứ2 1939-1945 mang tính chất phi nghĩa


2

1


Y. Như

01 tháng 4 2020 10:09

Chào em! Cảm ơn câu hỏi mà em đã gửi cho Kiến nhé. Câu hỏi của em chưa hoàn toàn chính xác nè. Tính chất của CTTG II được chia làm 2 giai đoạn: - Giai đoạn 1939 - 1941 (trước khi Liên Xô tham chiến): mang tính chất phi nghĩa bởi đây là cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc để giải quyết mâu thuẫn, bất bình đẳng sau CTTG I. - Giai đoạn 1941 - 1945 (sau khi Liên Xô tham chiến): mang tính chất chính nghĩa, chống phát xít và bảo vệ hoà bình. Chúc em học vui!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đánh giá vị trí của các tư tưởng cải cách trong tiến trình lịch sử Việt Nam nửa cuối thế kỷ xix đến trc chiến tranh thế giới thứ nhất

2

Lihat jawaban (1)