Square root
VBT
Calculator
magnet

24H T

24 tháng 10 2019 13:32

câu hỏi

tài nguyên khí hậu của nước ta có thuận lợi gì đối với phát triển nông nghiệp


0

1


Hieu V

25 tháng 10 2019 07:55

tài nguyên nc ta có rất nhiều thuận lợi vs sự pt nông nghiệp như là đất đai màu mỡ khí hậu tốt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lao động nước ta có ưu điểm gì

0

Lihat jawaban (2)