Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhung L

09 tháng 9 2021 12:32

câu hỏi

Tôi muốn giải toán 5 vở bài tập trang 6


11

6


Anh T

11 tháng 9 2021 06:24

bạn viết chi tiết ra nhé nếu giải được mik sẽ giải giúp

Lã M

12 tháng 9 2021 12:53

bài nào thì mk mới chỉ cho bn đc

Nguyễn V

14 tháng 9 2021 03:17

bài 1hay2hay3hay4

Anh T

14 tháng 9 2021 05:07

k bạn ghi rõ bài tập ra á

Long T

14 tháng 9 2021 12:28

hỗn số tiếp theo

Long T

14 tháng 9 2021 12:29

có ko

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bác Hùng làm một thùng đựng rác , bằng tôn không có nắp có các kích thước như sau Chiều dài 1m Chiều Rộng 0,5 m Chiều cao 1,2 m. Tính diện tích tôn để làm thùng (phần mép Hàn không đáng kể )

0

Lihat jawaban (1)