Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn B

29 tháng 12 2019 03:59

câu hỏi

tôi muốn biết vì sao có sắm sét


0

2


Bienhoa L

02 tháng 1 2020 15:16

Bắc thang lên hỏi ông trời

Nguyễn T

03 tháng 1 2020 13:51

Nguyên nhân gây ra hiện tượng sấm sét? Khi hai đám mây tích điện trái dấu lại gần nhau, hiệu điện thế giữa chúng có thể lên tới hàng triệu vôn. Giữa hai đám mây có hiện tượng phóng tia lửa điện và ta trông thấy một tia chớp. Vài giây sau ta mới nghe thấy tiếng nổ, đó là sấm (do vận tốc ánh sáng nhanh hơn vận tốc của tiếng động nên ta trông thấy tia chớp trước). Khi đám mây dông tích điện đi gần mặt đất tới những khu vực trống trải, gặp một vật có độ cao như cây cối, người cầm cuốc xẻng… thì sẽ có hiện tượng phóng tia lửa điện giữa đám mây và mặt đất. Đó là hiện tượng sấm sét.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

châu Mỹ nằm hoàn toàn ở đâu

2

Lihat jawaban (1)