Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

30 tháng 3 2021 10:21

câu hỏi

Từ điểm P nằm ngoài đường tròn (O) vẽ 2 tiếp tuyến PM và PN với (O) , ( M,N là 2 tiếp điểm vẽ dây cung MQ song song với PN ; PQ cắt đường tròn (O) tại điểm thứ 2 là A ( A khác Q ) . a) chứng minh tứ giác PMON nội tiếp được trong 1 đường tròn. b) chứng minh PN2 = PA × PQ c) tia MA cắt PN tại K . Chứng minh K là trung điểm của NP .


14

1


G. EL

02 tháng 4 2021 02:51

a. tứ giác PMON nội tiếp vì có góc M và góc N = 90 độ, tổng lại bằng 180. b. Làm bài toán ngược nhé: PN^2=PA.PQ <= PN/PA=PQ/PN <= tam giác PNA đồng dạng PQN (g.g). Em có thể chứng minh đồng dạng do có góc P chung, N=Q (cùng chắn cung AN)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

√a3 - √a3 + √a2b + √ad2

2

Lihat jawaban (1)