Square root
VBT
Calculator
magnet

Công T

08 tháng 5 2020 15:53

câu hỏi

Từ điểm A ở ngoài đường tròn tâm O vẽ 2 tiếp tuyến AB và AC đến đường tròn sao cho góc BAC = 80° . Tính số đo cung BC


13

1


Phuong D

02 tháng 9 2020 04:31

số đo cung BC mà góc BOC chắn là100 độ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Làm sao để học toán hình tốt

1

Lihat jawaban (1)