Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

15 tháng 12 2022 11:14

câu hỏi

Tại cùng một vị trí địa lý,hai con lắc đơn có chu kỳ dao động lần lượt là T 1 =2s và T 2 =1.5s chu kỳ dao động của con lắc thứ 3 có chiều dài của 2 con lắc nói trên là:

Tại cùng một vị trí địa lý,hai con lắc đơn có chu kỳ dao động lần lượt là T1 =2s và T2=1.5s chu kỳ dao động của con lắc thứ 3 có chiều dài của 2 con lắc nói trên là:

 

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 12:15

Được xác nhận

Chào em Kiên N, Với dạng bài cho 2 con lắc có 2 chu kì và yêu cầu tính chu kì của con lắc khác có độ dài bằng tổng chiều dài 2 con lắc đầu thì mình áp dụng công thức sau nhé: T= √T1² + T2² Bài giải chi tiết: T= √T1² + T2² = √2²+1,5² = 2,5 (s) Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A là một tập hợp, xác định các tập hợp A∪A

2

Được xác nhận