Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo H

30 tháng 3 2021 12:04

câu hỏi

Tôi có 100 con gà bạn lan ít hơn tôi 3 con .hỏi bạn Lan có bao nhiêu con ?


18

4


Bảo H

30 tháng 3 2021 12:08

Số con gà bạn Lan có là:

Bảo H

30 tháng 3 2021 12:11

Lấy 100:3=333333333 ( con gà) Đáp số: 333333333 con gà

Conkiu C

01 tháng 4 2021 09:49

100-3=97

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Đinh L

03 tháng 4 2021 13:23

97

Trang_Changgge T

04 tháng 4 2021 14:40

100-3=97 con

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

số liền trước của 3472 là

15

Lihat jawaban (4)