Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần H

12 tháng 12 2019 02:17

câu hỏi

tôi bị mất gốc tiếng anh ( tất cả ) ,hiện tại tôi muốn học lại tiếng anh,tôi nên bắt đầu từ đâu ạ ?


0

1


Hoàng T

21 tháng 12 2019 12:32

ngữ pháp và phát âm đầu tiên

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

if you take this job it will be necessary to deal other departments

3

Lihat jawaban (2)

It's the first time I (take) this medicine

5

Được xác nhận