Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

07 tháng 10 2022 02:56

câu hỏi

Tỉhh tổng S=−1+1/10−1/10^(2)+…+((−1)^(n))/10^(n−1)+….


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 10:14

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương dãy số, lớp 11<br>Bài giải chi tiết: Xem hình dưới<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương dãy số, lớp 11
Bài giải chi tiết: Xem hình dưới
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(158+2655)-1548=

13

Lihat jawaban (2)