Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng T

09 tháng 12 2019 04:38

câu hỏi

Từ Ghép là gì? Từ ghép có mấy loại ?


0

5


Võ V

12 tháng 12 2019 02:38

có hai loại từ ghép tư ghép Từ ghép đẳng lập từ ghép chính phụ

Ly L

09 tháng 12 2019 10:47

SGK bạn ơi

Nguyệt Q

09 tháng 12 2019 12:26

SGK

Lệ B

13 tháng 12 2019 06:22

Từ ghép là từ gồm 2 tiếng trở lên có 2 loại từ ghép đẳng lập và chính phụ

Miêu T

14 tháng 12 2019 14:20

Từ ghép là từ do 2 tiếng( hoặc nhiều hơn) có nghĩa ghép lại Từ ghép có 2 loại: Từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lo thay ! nguy thay ! thuộc kiểu câu gì

17

Lihat jawaban (3)

viết đoạn văn về quê hương, đất nước có sử dụng phép điệp ngữ

11

Được xác nhận