Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngan H

02 tháng 2 2020 04:18

câu hỏi

Tích phân ((1 - (lnx)^2)/x 2 điểm cực cận e -1


0

1


Dương C

07 tháng 2 2020 13:17

1/2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho nguyên hàm cos ^2x.sin^4x.dx. tính giá trị biểu thức p = a+4b+3c

0

Lihat jawaban (1)

nguyên hàm của x sinxdx

22

Được xác nhận