Square root
VBT
Calculator
magnet

Tiên L

25 tháng 5 2020 16:13

câu hỏi

Tác động của cách mạng tư sản pháp đến cách mạng Việt Nam là gì?


1

1


V. Nguyen

27 tháng 5 2020 03:13

cô chào em. - Trước tiên, cách mạng tư sản Pháp diễn ra từ năm 1788 đến 1799, trong khi đó ở Việt Nam, năm 1789 Quang Trung lãnh đạo nhân dân tiến hành kháng chiến chống quân Thanh xâm lược. - Thứ hai, Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường ra đi tìm đường cứu nước là do khẩu hiệu Tự do - bình đẳng - bác ái trong cuộc cách mạng Pháp (1789). Vậy nhé cô gái.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

công trình mang đậm tính nghệ thuật của phật giáo thế kỉ X đến thế kỉ XV là

0

Lihat jawaban (1)