Square root
VBT
Calculator
magnet

Mo M

03 tháng 1 2020 02:46

câu hỏi

tác dụng của từ tượng thanh và từ tượng hình là gì ?


0

1


Nguyễn H

04 tháng 1 2020 04:00

Từ tượng hình: Là những từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.  Ví dụ: Móm mém, rón rén, xồng xộc, vật vã, rũ rượi, lòe loẹt…Từ tượng thanh: Là các từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên hoặc âm thanh của con người. Ví dụ: Ríu rít, thủ thỉ, líu lo, vi vu…

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xác định các thao tác lập luận được sử dụng trong đoạn trích

14

Lihat jawaban (2)