Square root
VBT
Calculator
magnet

Mfkdjwadskdasj M

06 tháng 10 2022 12:59

câu hỏi

từ các số 5;0;1;3,viết các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau thỏa mãn Các số đó chia hết cho 5 Các số đó chia hết cho 3

từ các số 5;0;1;3,viết các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau thỏa mãn

 Các số đó chia hết cho 5

Các số đó chia hết cho 3


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 13:27

Được xác nhận

<p>Xin chào Mfkdjwadskdasj M.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>a) Các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau chia hết cho 5 được viết từ các chữ số đã cho: 130; 135; 105; 150; 310; 315; 350; 305; 510; 530.</p><p>b) Các số tự nhiên có ba chữ số khac nhau chia hết cho 3 được viết từ các chữ số đã cho: 135; 153; 351; 315; 513; 531; 105; 150; 510; 501.</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Mfkdjwadskdasj M.

Đây là câu hỏi thuộc toán 6.

Lời giải chi tiết:

a) Các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau chia hết cho 5 được viết từ các chữ số đã cho: 130; 135; 105; 150; 310; 315; 350; 305; 510; 530.

b) Các số tự nhiên có ba chữ số khac nhau chia hết cho 3 được viết từ các chữ số đã cho: 135; 153; 351; 315; 513; 531; 105; 150; 510; 501.

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận