Square root
VBT
Calculator
magnet

Duy N

15 tháng 11 2022 22:38

câu hỏi

Từ các chữ số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5

Từ các chữ số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5

 


21

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

17 tháng 11 2022 07:19

Được xác nhận

Xin chào em Duy N, Đáp án cho câu hỏi của em là: 13440 Bài giải chi tiết: Gọi số cần lập có dạng abcde (a,b,c,d,e đôi một khác nhau) abcde không chia hết cho 5 suy ra e # 5 => e có 8 cách chọn a có 8 cách chọn (a#e) b có 7 cách chọn c có 6 cách chọn d có 5 cách chọn => Số số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5 lập từ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 là: 8.8.7.6.5 = 13440 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Mai T

16 tháng 11 2022 06:08

<p>Số 12346 k chia hết cho 5&nbsp;</p><p>Số 67842 k chia hết cho 5&nbsp;</p><p>Số 98764 k chia hết cho 5&nbsp;</p><p>Số 57382k chia hết cho 5&nbsp;</p><p>&nbsp;Số 93748k chia hết cho 5&nbsp;</p><p>&nbsp;Số &nbsp;73892k chia hết cho 5&nbsp;</p>

Số 12346 k chia hết cho 5 

Số 67842 k chia hết cho 5 

Số 98764 k chia hết cho 5 

Số 57382k chia hết cho 5 

 Số 93748k chia hết cho 5 

 Số  73892k chia hết cho 5 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1=1+1

19

Lihat jawaban (1)