Square root
VBT
Calculator
magnet

Trung T

01 tháng 12 2022 07:06

câu hỏi

Từ các chữ số 0,1,2,3,4,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau và chia hết cho 5

Từ các chữ số 0,1,2,3,4,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau và chia hết cho 5

 

alt

11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

02 tháng 12 2022 11:46

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Trung T</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: D<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Tổ hợp xác suất<br>Bài giải chi tiết:<br>Gọi abcde là số cần tìm</p><p>abcde chia hết cho 5</p><p>=&gt; e có 1 cách chọn&nbsp;</p><p>a có 5 cách chọn</p><p>b có 4 cách chọn</p><p>c có 3 cách chọn</p><p>d có 2 cách chọn</p><p>=&gt; có &nbsp;1*6*5*4*3 = 120 cách</p><p><br>Kết luận: đáp án chính xác là D<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Trung T
Đáp án cho câu hỏi của em là: D

Đây là một bài tập thuộc Chương Tổ hợp xác suất
Bài giải chi tiết:
Gọi abcde là số cần tìm

abcde chia hết cho 5

=> e có 1 cách chọn 

a có 5 cách chọn

b có 4 cách chọn

c có 3 cách chọn

d có 2 cách chọn

=> có  1*6*5*4*3 = 120 cách


Kết luận: đáp án chính xác là D
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận