Square root
VBT
Calculator
magnet

Childness_cute_côđơn C

22 tháng 10 2021 13:05

câu hỏi

Tớ đố các bạn biết làm sao để tính thể tích của các hình thù không phải hộp chữ nhật hay khối lập phương?(hình thù kỳ lạ)


26

9


Childness_cute_côđơn C

25 tháng 10 2021 04:22

122850/4680 na

Rii C

25 tháng 10 2021 04:24

Bạn có thể giải chi tiết cho mình k với đây là bài tính thuận tiện nhất ý😅

Childness_cute_côđơn C

25 tháng 10 2021 04:51

=122850/(197+1)×98+99=122850/19503=6,29903

Rii C

25 tháng 10 2021 05:02

Thank you❤❤❤

SUS S

25 tháng 10 2021 00:56

theo dõi mình nha bạn

Childness_cute_côđơn C

25 tháng 10 2021 09:18

Okay

Childness_cute_côđơn C

25 tháng 10 2021 01:28

Mã của bạn là bao nhiêu?

Rii C

25 tháng 10 2021 04:17

Dũng ơi , giải hộ mình câu này với nhé: 234×76+117×48+234×425= _____________________ 1+5+9+....+193+197 Câu này mình nghĩ mãi vẫn không ra😖 Nên cậu làm giúp mình với! Mình cảm ơn!❤❤❤

Childness_cute_côđơn C

25 tháng 10 2021 04:22

Mn trả lời rùi đó

Rii C

25 tháng 10 2021 05:02

Dũng ơi giúp mình đi mà...😟

Childness_cute_côđơn C

25 tháng 10 2021 05:03

Gì vậy bạn?😗😗😙😙😉

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Rii C

25 tháng 10 2021 05:12

Em mình nghịch ý mà😅

Childness_cute_côđơn C

25 tháng 10 2021 08:25

Để mik😎😎😎

SUS S

25 tháng 10 2021 09:20

mình ở bảng xếp hạng tuần hạng 2 nha

Childness_cute_côđơn C

25 tháng 10 2021 09:22

mn theo dõi bạn rồi nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5 giờ 25 phút -3 giờ 15 phút

29

Lihat jawaban (16)