Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm V

03 tháng 11 2019 03:05

câu hỏi

Từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con , rút ngẫu nhiên cùng một lúc bốn con. Tính xác suất sao cho : a) cả bốn con đều là át


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

29 tháng 8 2022 06:23

Được xác nhận

Xin chào em Phạm V Đây là một bài tập thuộc Chương xác suất Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Nhung T

05 tháng 11 2019 10:26

Số phần tử của không gian mẫu: n(omega)=52C4 Gọi A" cả 4 con đều là con át " Số phần tử của biến cố A n(A)= 4C4=1 Xác suất của biến cố A : P(A)=n(A)/n(omega)=1/52C4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 🔺ABC, 🔺A’B’C’ có trọng tâm G, G’. CMR: vecto AA’+vectoBB’+vectoCC’=3vectoGG’

2

Lihat jawaban (1)