Square root
VBT
Calculator
magnet

TÔN H

23 tháng 12 2019 01:56

câu hỏi

tế bào thực vật gồm những thành phần nào nêu chức năng của từng thành phần cấu tạo tế bào


0

1


Pon P

23 tháng 12 2019 04:53

- Vách tế bào : làm cho tế bào có hình dạng nhất định - Màng sinh chất : bao bọc ngoài chất tế bào - Chất tế bào : là chất keo lỏng , trong chứa các bào quan như lục lạp - Nhân : điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào - Không bào : chứa dịch tế bào

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nêu khái niệm về quang hợp

0

Lihat jawaban (1)

Nguyên nhân nào lá biến dạng thành lá gai,lá vảy,lá chét hay tay móc và lá dự trữ và chúng có lợi ích gì ạ?

12

Được xác nhận