Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi V

20 tháng 9 2021 13:48

câu hỏi

tế bào là gì


3

3


NOOB N

21 tháng 9 2021 13:19

tế bào là tất cả cơ thể sinh vật đều được cấu tạo từ những đơn vị rất nhỏ bé , gọi là tế bào

Bùi V

21 tháng 9 2021 13:39

tế bào có những kích nào?

Tuan D

10 tháng 12 2021 01:56

là đơn vị cơ bản cấu tạo nên sự sống

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nấm mốc và vi khuẩn có hại hay có lợi ?

5

Lihat jawaban (1)