Square root
VBT
Calculator
magnet

Thái H

15 tháng 12 2019 12:32

câu hỏi

tọa độ địa lí la gi


0

1


NGUYEN L

18 tháng 12 2019 03:04

Tọa độ địa lí là kinh độ và vĩ độ của một điểm nào đó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải thích vì sao diện tích đảo grơn len trong hình 9 lại rộng gần bằng lục địa Nam Mỹ còn ở hình 10 thì nhỏ hơn rất nhiều

3

Lihat jawaban (1)