Square root
VBT
Calculator
magnet

Dinh Y

29 tháng 10 2019 08:18

câu hỏi

tọa độ địa lí là gì


1

1


Nguyễn T

30 tháng 10 2019 13:01

kinh độ và vĩ độ của một điểm được gọi chung là tọa độ địa lý của điểm đó.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vào mùa đông nhiệt độ ở bán cầu bắc so với bán cầu Nam?

0

Lihat jawaban (1)