Square root
VBT
Calculator
magnet

Lgl L

22 tháng 6 2023 15:25

câu hỏi

Susan/not fond of/cook/ because/she / think/ it / waste/ time.

Susan/not fond of/cook/ because/she / think/ it / waste/ time.


7

2


Lê Đ

22 tháng 6 2023 15:40

<p>She think not fond of cook susan because it was time&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

She think not fond of cook susan because it was time 

 

Linh T

23 tháng 6 2023 13:24

<p>She think not fond of cook susan because it was time.</p>

She think not fond of cook susan because it was time.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where( be) ________ nam now ? he(be) _______ in the kitchen

6

Được xác nhận

READING Xin hãy giúp em bài Reading này với ạ 🥺 ngày mai em thi rồi nhưng vẫn phân vân không biết làm. Em đã cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu 😭😭

2

Lihat jawaban (1)