Square root
VBT
Calculator
magnet

Thái N

08 tháng 4 2020 04:47

câu hỏi

Spoken là gì ?


0

1


Tường V

17 tháng 4 2020 14:18

spoken là nói , là verb pp của speak

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1. My uncle usually take a lot of ___ photos. (BEAUTY)

32

Lihat jawaban (5)