Square root
VBT
Calculator
magnet

Myy Y

14 tháng 10 2022 12:11

câu hỏi

SoS mấy máaaa oii

alt

7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 15:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em Myy Y,<br>Đây là một bài thuộc Hóa 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p><i><strong>n<sub>Na2O</sub>=m/M=15,5/62=0,25 (mol)</strong></i></p><p><i><strong>PT: Na<sub>2</sub>O + H<sub>2</sub>O -&gt; 2NaOH</strong></i></p><p><i><strong>cứ -: 1.........1...........2 (mol)</strong></i></p><p><i><strong>Vậy: 0,25 -------------&gt;0,5(mol)</strong></i></p><p><i><strong>=&gt; C<sub>M NaOH</sub>=n/V=0,5/0,5 =1 (M)</strong></i><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Myy Y,
Đây là một bài thuộc Hóa 8.
Bài giải chi tiết:

nNa2O=m/M=15,5/62=0,25 (mol)

PT: Na2O + H2O -> 2NaOH

cứ -: 1.........1...........2 (mol)

Vậy: 0,25 ------------->0,5(mol)

=> CM NaOH=n/V=0,5/0,5 =1 (M)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em ạ

3

Được xác nhận

bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: HCl, Ba(OH)2, NaOH

8

Lihat jawaban (2)