Square root
VBT
Calculator
magnet

Sơn N

18 tháng 12 2022 13:37

câu hỏi

Sos mọi người

Sos mọi người

alt

11

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

22 tháng 12 2022 10:55

Được xác nhận

Xin chào em Sơn N, Bài giải chi tiết: x : 7 -13 -7 -25 y: 9 -5 -5 -5 xy : 63 65 35 125 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em. "

Nho Q

18 tháng 12 2022 13:49

<h1>&nbsp; 1) 63<br>2) 65<br>3) -7<br>4) -5</h1>

  1) 63
2) 65
3) -7
4) -5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/4x^(2)−4x+1 8/8x^(3)−27 2/3x^(3)−6xy+3 9/4x^(2)−5x 3/ 9x^(2)−1 10/3x^(3)−3x^(2)+xy−y 4/ x^(2)+4xy+4y^(2) 11/1−x^(2)−2xy−y^(2) 5/x^(2)+6x+9−9y^(2) 12/3(x−y)+5x(y−x) 6/5x^(2)−11x^(3) 13/ 6x(x+2)−12(x+2) 7/3x^(3)−6x^(2)+3x 14/7x^(3)−7x

4

Được xác nhận