Square root
VBT
Calculator
magnet

NgÁnhNgọc N

05 tháng 3 2023 08:28

câu hỏi

SOS bài 4

SOS bài 4

 

alt

5

2


Duy D

05 tháng 3 2023 08:45

<p>Ăn c đi bbjejejejwjwjbsndnddd&nbsp;</p>

Ăn c đi bbjejejejwjwjbsndnddd 

Khang Đ

05 tháng 3 2023 14:59

<p>a) Tổng tiền hàng : 40000 x 3,5 + 25000 x 2=190000 đồng<br>b) Tiền hàng khi thanh toán có chứa thuế : 190000 + 190000 x 10% = 209000 đồng&nbsp;</p>

a) Tổng tiền hàng : 40000 x 3,5 + 25000 x 2=190000 đồng
b) Tiền hàng khi thanh toán có chứa thuế : 190000 + 190000 x 10% = 209000 đồng 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài một số hệ thức về cạnh và góc

2

Được xác nhận

hãy kể va trình bày đặc điểm các điệu múa dân dang của người thái của người tày theo bảng dưới đây

3

Lihat jawaban (1)