Square root
VBT
Calculator
magnet

Việt K

26 tháng 10 2022 17:14

câu hỏi

Sony is a big firm which is _____ in Vietnamese's market. COMPETE

  1. Sony is a big firm which is _____ in Vietnamese's market. COMPETE

22

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 17:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em Việt K,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng từ cùng gia đình</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Sony is a big firm which is <strong>competitive</strong> in Vietnamese's market.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Việt K,

Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng từ cùng gia đình

Bài giải chi tiết :  

Sony is a big firm which is competitive in Vietnamese's market.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Each of my Friends has a..... character (differ)

11

Được xác nhận