Square root
VBT
Calculator
magnet

NThy N

02 tháng 11 2022 03:04

câu hỏi

So sánh 3^500 và 7^300

So sánh

3^500 và 7^300


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 11 2022 12:34

Được xác nhận

Xin chào em NThy N, Đáp án cho câu hỏi của em là: 3^500 < 7^300 Bài giải chi tiết: 3^500 = (3^5)^100 7^300 = (7^3)^100 Vì 3^5 < 7^3 (243 < 343) nên (3^5)^100 < (7^3)^100 Suy ra: 3^500 < 7^300 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1/2-15/17+1/2-2/17-2020/2021

2

Lihat jawaban (1)