Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương N

30 tháng 1 2020 11:10

câu hỏi

so sánh sự sinh sản giữa ếch và cá


0

1


Hưng L

07 tháng 2 2020 04:52

giống nhau là đều thụ tinh ngoài đẻ trứng phụ thuộc vào môi trường nước khác ếch phát triển qua biến thái

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đặc điểm nào có ở sán lá gan?

14

Được xác nhận