Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

24 tháng 12 2019 12:29

câu hỏi

So sánh sự phát triển của Mỹ và Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918 )


0

1


L. Bùi

13 tháng 1 2020 07:18

Thầy sẽ cho em một vài gợi ý nhé Thu Sau CTTG I: - Nước Mĩ: CTTG I đã mang lại những cơ hội vàng cho nước Mĩ. Mĩ ra khỏi chiến tranh với tư cách là nước thắng trận, là chủ nợ của các nước châu u. Nền kinh tế Mĩ ngày càng vượt trội so với các nước tư bản chủ nghĩa khác và bước vào thời kì phồn vinh. Tuy nhiên, thời kì phồn vinh đã chấm dứt khi một cuộc khủng hoảng bùng nổ tại Mĩ vào năm 1929. - Nước Nhật: Sau CTTG I, thu được nhiều nguồn lợi mà hầu như không mất mát gì trong chiến tranh. Tuy nhiên, nền kinh tế Nhật Bản chỉ phát triển trong 18 tháng sau khi chiến tranh kết thúc. Sau đó, kinh tế Nhật Bản bắt đầu tụt dốc vì nhiều khó khăn chồng chất (động đất năm 1923, dân số tăng quá nhanh, thiếu nguyên liệu sản xuất và thị trường tiêu thụ,...)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nhận xét chính sách của thực dân Anh đối với Ấn Đọ vf hậu quả của nó đối với nhân dân Ấn Đọ?

6

Lihat jawaban (2)