Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

04 tháng 11 2019 08:05

câu hỏi

So sánh sự khác nhau giữa chồi hoa, chồi lá


0

1


Phan N

09 tháng 12 2019 07:12

- Chồi hoa mọc thành cành mang hoa hoặc hoa. - Chồi lá mọc thành cành mang lá.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dấu hiệu để nhận biết lá cây mọc cách,mọc đối và mọc vòng ạ?

9

Được xác nhận