Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị T

11 tháng 3 2021 12:14

câu hỏi

so sánh sự giống nhau của các đai thực vật theo chiều cao ở hai sườn đông tây andets


8

1


Naralina T

14 tháng 3 2021 08:50

Từ độ cao từ 0m đến 1000m, sườn tây An-đét là thực vật nửa hoang mạc, do tác động của dòng biển lạnh Pê-ru, dẫn đến sườn tây An-đét mưa ít, khí hậu khô hạn. - Từ độ cao từ 0m đến 1000m, sườn đông An-đét có rừng nhiệt đới, do sườn đông chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch từ biển thổi vào, nên mưa nhiều, tạo điều kiện cho rừng nhiệt đới phát triển.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho biết tình hình phân bố dân cư trên thế giới. Tại sao có sự phân bố như thế?

2

Lihat jawaban (1)