Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

30 tháng 11 2022 12:47

câu hỏi

So sánh phân số :A= 3^123 1/3^125 1 và 3^122/3^124 1

So sánh phân số :A= 3^123 1/3^125 1 và 3^122/3^124 1


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 12:11

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Logarit Bài giải chi tiết: Ta có: A = 3^(-2) và B = 3^(-2) => A =B Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hai ô tô xuất phát cùng một lúc đi từ Vinh về động lượng xe thứ nhất đi hết 1 giờ 20 phút xe thứ hai đi hết 1 giờ 15 phút tính vận tốc mỗi ô tô biết vận tốc 2 ô tô hơn kém nhau 3 km trên giờ

41

Được xác nhận