Square root
VBT
Calculator
magnet

Tâm H

22 tháng 6 2020 11:18

câu hỏi

so sánh luật pháp thời Lê - Sơ và Lý - Trần giồng và khác nhau như thế nào


2

1


Trần T

04 tháng 9 2020 08:32

Giống nhau: Đều bảo vệ quyền lợi của vua và các quan đại thần; cấm việc giết, mổ trâu bò bừa bãi Khác nhau: Thời Lý- Trần: Bảo vệ quyền tư hữu; chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ Thời Lê sơ: Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc; hạn chế số lượng nô tì; bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ -> Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ hơn, hoàn chỉnh hơn thời Lý - Trần

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Luật pháp thời Lê sơ có gì khác và giống thời Lý-Trần

0

Lihat jawaban (1)