Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

23 tháng 12 2020 04:13

câu hỏi

so sánh điểm giống và khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến phương Tây (Châu Âu)


2

1


V. Nguyen

23 tháng 12 2020 06:54

Cô chào em. Để trả lời câu hỏi này, em phải lập bảng so sánh về thời gian hình thành, khủng hoảng, suy vong; về thể chế chính trị, xã hội và cơ sở kinh tế. Em vào chủ đề Những nét chung về xã hội phong kiến và chọn video Đặc điểm xã hội phong kiến phương Tây (phần cuối có hướng dẫn so sánh) và tìm hiểu giúp cô nhé, cô cảm ơn.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Luật pháp thời Lê sơ có gì khác và giống thời Lý-Trần

0

Lihat jawaban (1)