Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

10 tháng 4 2020 04:22

câu hỏi

so sánh hai phân số


0

1


Mimi M

10 tháng 4 2020 05:11

So sánh hai phân số nào bạn ơi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hai thùng chứa tất cả 850 lít dầu , thùng thứ nhất ít hơn thùng thứ hai 12 lít.Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu

0

Lihat jawaban (4)