Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

05 tháng 10 2022 08:11

câu hỏi

So sánh hai lũy thừa: 16^(5) và 64^(3)


1

2

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 08:14

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên,Bài 5: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên<br>Bài giải chi tiết: Có 16<sup>5</sup>=(2<sup>4</sup>)<sup>5</sup>=2<sup>20</sup></p><p>64<sup>3</sup>=(2<sup>6</sup>)<sup>3</sup>=2<sup>18</sup></p><p>Có 18&lt;20=&gt;2<sup>18</sup>&lt;2<sup>20</sup></p><p>=&gt;64<sup>3</sup>&lt;16<sup>5</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên,Bài 5: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
Bài giải chi tiết: Có 165=(24)5=220

643=(26)3=218

Có 18<20=>218<220

=>643<165
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 08:42

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>16<sup>5 </sup>= (2<sup>4</sup>)<sup>5 </sup>= 2<sup>20</sup></p><p>64<sup>3 </sup>= (2<sup>6</sup>)<sup>3 </sup>= 2<sup>18</sup></p><p>=&gt;64<sup>3</sup>&lt;16<sup>5</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P,
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên
Bài giải chi tiết: 

165 = (24)5 = 220

643 = (26)3 = 218

=>643<165
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài: Ôn tập chương II. Hàm số bậc nhất

4

Được xác nhận