Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao G

30 tháng 10 2019 22:18

câu hỏi

so sánh hệ hô hấp của người và thỏ


0

1


Cố T

22 tháng 3 2020 11:12

* Giống nhau: - Đều có đường dẫn khí và 2 lá phổi. - Đều nằm trong khoảng ngực và ngăn cách với khoang bụng bởi cơ hoành. - Trong đường dẫn khí đều có: mũi, họng, thanh quản, phế quản với phổi. Chính giữa là chất dịch. - Mỗi lá phổi đều được cấu tạo bởi các phế nang, tập hợp thành từng cụm, bao mỗi túi phổi là mạng mao mạch dày đặc. * Khác nhau: - Đường dẫn khí ở người có thanh quản phát triển hơn về chức năng phát âm.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ở cơ thể của 1 sinh vật cứ 1 lần phân chia 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con xét 2 tế bào 1 và 2 tế bào 1 phân chia 1 số lần tạo ra số tế bào con gấp 8 lần số nst có trong tế bào mẹ tế bào 1 có số lần phân chia nhiều hơn 1 và bằng 1/2 số lần phân chia của tế bào 2 kết quả tạo ra tổng cộng 576 số nst Tính a) số nst có trong mỗi tế bào b) tế bào 1,2 phân chia bao nhiêu lần Tế bào được tạo ra chứa số nst như ở tế bào mẹ và đều là số chẵn

9

Lihat jawaban (1)