Square root
VBT
Calculator
magnet

Yen H

24 tháng 12 2019 02:50

câu hỏi

So sánh cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ


1

1


Huyền C

08 tháng 1 2020 11:38

Giống nhau: - Đều cấu tạo bằng tế bào. - Đều gồm 2 phần chính là vỏ(biểu bì và thịt vỏ) và trụ giữa( bó mạch và ruột). Khác nhau: - Rễ( miền hút): + Biểu bì có lông hút + Mạch rây & mạch gỗ xếp xen kẽ nhau - Thân non: + Biểu bì ko có lông hút + Mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cây hai lá mầm và cây một lá mầm hãy nêu ví dụ

3

Lihat jawaban (2)