Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

09 tháng 9 2022 17:42

câu hỏi

So sánh các phân số sau e) 1256/1257 và 18/17


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

09 tháng 9 2022 17:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số, bài Quy đồng và so sánh phân số</p><p>Bài giải chi tiết: Ta có: 1256/1257 &lt;1 &nbsp;; 18/17 &gt;1</p><p>Nên 1256/1257 &lt; 18/17</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Izuku M

Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số, bài Quy đồng và so sánh phân số

Bài giải chi tiết: Ta có: 1256/1257 <1  ; 18/17 >1

Nên 1256/1257 < 18/17

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em. 

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

10 tháng 9 2022 03:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Izuku M</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là câu hỏi thuộc Chương Phân Số</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>1256/1257 &lt; 1</p><p>18/17 &gt; 1</p><p>=&gt; 1256/1257 &lt; 18/17</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M

Đây là câu hỏi thuộc Chương Phân Số

Lời giải chi tiết:

1256/1257 < 1

18/17 > 1

=> 1256/1257 < 18/17

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

42+x:3=51

11