Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

06 tháng 9 2022 14:44

câu hỏi

So sánh các phân số sau: 12/13 và 22/33


1

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 14:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N</p><p>Đây là chương phân số</p><p>Bài giải chi tiết</p><p>12/13 = 36/39</p><p>22/33 = 2/3 = 26/39</p><p>=&gt; 12/13 &gt; 22/33</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N

Đây là chương phân số

Bài giải chi tiết

12/13 = 36/39

22/33 = 2/3 = 26/39

=> 12/13 > 22/33

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 14:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,</p><p>Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 6, Bài Phân số</p><p>Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau:</p><p>Ta có: 22/33=2/3=12/18</p><p>Mà 12/13 &gt; 12/18</p><p>Nên 12/13 &gt; 22/33<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N,

Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 6, Bài Phân số

Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau:

Ta có: 22/33=2/3=12/18

Mà 12/13 > 12/18

Nên 12/13 > 22/33
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết. a) 6x−15x^(2)=0

0

Được xác nhận