Square root
VBT
Calculator
magnet

Chibimina C

08 tháng 4 2020 06:47

câu hỏi

So sánh các phân số sau : 10phần3 và 9phần3


0

1


Lê K

08 tháng 4 2020 10:20

10/3 > 9/3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một miếng tôn hình chữ nhật có chiều dài 3 phần 4 m và chiều rộng kém chiều dài 1 phần 4 m. Vậy diện tích miếng tôn đó là?.............. m vuông

7

Lihat jawaban (3)