Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

04 tháng 1 2020 13:51

câu hỏi

So sánh bộ máy nhà nước thời Lý và thời Trần


0

1


Nguyễn T

05 tháng 1 2020 08:53

Giống nhau: - Nhà nước được tổ chưc theo chế độ quân chủ tâp quyền(mọi quyền hành năm trong tay vua) -Giúp việc cho vua có các quan đại thần, quan văn,võ. Khác nhau: -Thời Lý: +Không thực hiện chế độ Thái Thượng Hoàng. +Không có các cơ quan như Quốc Sử Viện, Thái Y Viện, và không có một số chức vụ như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ... +Cả nước chia thành 24 lộ -Thời Trần có: +Thực hiện chế độ Thái Thượng Hoàng. +Đặt thêm một số cơ quan như Quốc Sử Viện, Thái Y Viện, và một số chức vụ như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ... +Cả nước chia thành 12 lộ Nếu có thể thì bạn nên lập bảng phần khác nhau để ngắn gọn hơn. Good luck

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nieu nguen nhan thang loi va y nghia lich su ba lan khang chien chong quan xam luoc mong nguyen

0

Lihat jawaban (2)