Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

06 tháng 9 2022 09:51

câu hỏi

So sánh A và b. biết: A=123/205+124/206


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

09 tháng 9 2022 08:05

Được xác nhận

<p>Chào em Ly P,&nbsp;</p><p>Đây là câu hỏi thuộc Chương Số học: Phân số, Bài Phân số.&nbsp;</p><p>Để phù hợp với câu hỏi, cô sẽ thêm B=(123+124)/(205+206) em nhé.</p><p>Lời giải chi tiết câu hỏi trong phần ảnh đính kèm.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Ly P, 

Đây là câu hỏi thuộc Chương Số học: Phân số, Bài Phân số. 

Để phù hợp với câu hỏi, cô sẽ thêm B=(123+124)/(205+206) em nhé.

Lời giải chi tiết câu hỏi trong phần ảnh đính kèm. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình với nhé

2

Được xác nhận