Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang N

18 tháng 2 2023 06:51

câu hỏi

So sánh : 43/41 và 172/165

So sánh : 43/41 và 172/165


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

21 tháng 2 2023 08:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần quy đồng mẫu số</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>43/41 = 7095/6765&nbsp;</p><p>172/165 = 7052/6765</p><p>Vì 7095/6765 &gt; 7052/6765 =&gt; &nbsp;43/41 &gt; 172/165</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần quy đồng mẫu số

Bài giải chi tiết:

Ta có:

43/41 = 7095/6765 

172/165 = 7052/6765

Vì 7095/6765 > 7052/6765 =>  43/41 > 172/165

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

Trang N

22 tháng 2 2023 13:17

<p>Bài này chỉ cần quy đồng mẫu cho giống nhau rồi so sánh thôi&nbsp;</p>

Bài này chỉ cần quy đồng mẫu cho giống nhau rồi so sánh thôi 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1/2-15/17+1/2-2/17-2020/2021

2

Lihat jawaban (1)